Social Sciences and Security

Institute of Siedlce University

of Natural Sciences

and Humanities

Publishing House RYTM

Skład Komitetu Redakcyjnego:

dr hab. prof. nzw. Mirosław Minkina (Redaktor Naczelny)
dr Robert Białoskórski (Zastępca Redaktora Naczelnego/Redaktor tematyczny: wywiad biznesowy)
dr Beata Gałek (Sekretarz Redakcji/Redaktor tematyczny: recenzje, wywiady, omówienia)
dr hab. Henryk Wyrębek (Redaktor tematyczny: zarządzanie informacją i wiedzą)
dr Kazimierz Kraj (Redaktor tematyczny: służby specjalne)
dr Stanisław Topolewski (Redaktor tematyczny: ochrona informacji niejawnych i danych osobowych)
dr Małgorzata Lipińska-Rzeszutek (Redaktor tematyczny: cyberbezpieczeństwo)