Social Sciences and Security

Institute of Siedlce University

of Natural Sciences

and Humanities

Publishing House RYTM

Czasopismo naukowe SECRETUM powstało w 2014 roku. Pomysłodawcą i inicjatorem jest redaktor naczelny pisma, pełniący wówczas stanowisko Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa (INSiB) na Wydziale Humanistycznym, a obecnie Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, prof. nzw. dr hab. Mirosław Minkina.
Realizacją projektu kierował zastępca redaktora naczelnego oraz adiunkt w Zakładzie Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego INSiB UPH, dr Robert Białoskórski.
Celem pisma jest prezentowanie wyników badań naukowych o charakterze interdyscyplinarnym w obszarze problematyki służb specjalnych, wywiadu biznesowego, ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, cyberbezpieczeństwa, zarządzania informacją i wiedzą oraz przyczynianie się do dyskursu naukowego w tym zakresie.
W tym obszarze SECRETUM zalicza się do pionierskich pism naukowych w Polsce i na świecie.
Zespół redakcyjny składa się obecnie z ośmiu osób, w większości pracowników naukowych INSiB UPH, odpowiedzialnych za poszczególne obszary tematyczne.
Członkami Rady Naukowej pisma są uznani naukowcy z kraju i zagranicy (ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rosji, Palestyny, Australii, Grecji oraz Chin).
Redakcja współpracuje z uznanymi specjalistami w poszczególnych obszarach badawczych, pełniącymi funkcję konsultantów, poszerzając tym samym spectrum teoretyczne prezentowanych zagadnień o warstwę praktyczną.