Social Sciences and Security

Institute of Siedlce University

of Natural Sciences

and Humanities

Publishing House RYTM

Konsultanci:

dr Waldemar Chłopecki
gen. bryg. rez. Marek Dukaczewski
mł. insp. dr Marek Fałdowski
płk w st. spocz. Jan Larecki
Vincent V. Severski
płk rez. dr inż. Krzysztof Surdyk
kmdr rez. dr Wiesław Topolski
płk rez. Waldemar Żak