Social Sciences and Security

Institute of Siedlce University

of Natural Sciences

and Humanities

Publishing House RYTM

 

Polska baza cytowań POL-index jest częścią Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym – POLON.

Index Copernicus jest międzynarodową bazą publikacji naukowych uczestniczącą w wieloparametrycznym systemie oceny zgromadzonego materiału naukowego na podstawie ponad 100 kryteriów.

 

The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

Baza CEJSH zawiera opisy bibliograficzne i abstrakty artykułów publikowanych w czeskich, węgierskich, polskich i słowackich czasopismach naukowych w dziedzinie nauk społecznych  i humanistycznych.

 

Central and Eastern European Online Library: wejście do bazy

CEEOL jest bazą czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych dotyczących problematyki Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej wydawanych w Europie.