Social Sciences and Security

Institute of Siedlce University

of Natural Sciences

and Humanities

Publishing House RYTM

SECRETUM Jest czasopismem naukowym - pierwszym na rynku polskim, które podejmuje problematykę służb specjalnych, wywiadu biznesowego, ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, cyberbezpieczeństwa oraz zarządzania informacją... Na świecie istnieje zaledwie kilka pism o tym charakterze. SECRETUM dołącza więc do grona elitarnych wydawnictw o tej tematyce.

Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Oficyna Wydawnicza RYTM zapraszają zainteresowanych autorów do współpracy, a czytelników do prenumeraty.

Czasopismo jest wydawane w języku polskim (wersja drukowana - PL ISSN 2391-9967 oraz wersja elektroniczna PL ISSN 2391-9967) oraz w języku angielskim (wersja elektroniczna - ENG ISSN 2543-5418). Edycja elektroniczna jest wersją pierwotną czasopisma.